Autor: Viorica Obreja

Școala de Management în Sănătate Publică anunță admiterea la studiile postuniversitare de masterat în managementul sănătății publice pentru perioada 2017-2019. Cei care intenționează să se înscrie au timp să-și pregătească dosarele până la 5 iunie, când începe oficial admiterea.

La concurs vor fi admişi cetăţenii moldoveni cu studii superioare, inclusiv cei care dețin funcții de conducere în sistemul sănătăţii.

Pentru admitere va fi nevoie de completarea unei fişe-tip, la care se vor anexa:

a) copia buletinului de identitate;

b) 4 fotografii (3x4 cm);

c) un certificat medical despre starea sănătăţii (forma 086);

d) copia diplomei de studii superioare;

e) copia diplomei de licenţă/a certificatului de absolvire a internaturii;

f) copia carnetului de muncă;

g) CV-ul şi lista publicaţiilor;

h) recomandare de la ultimul loc de muncă;

i)o recomandare de la Ministerul Sănătăţii, care nu este însă obligatorie.

 Se vor lua în considerare:

- deţinerea titlului de doctor în ştiinţe;

- titlul de master în domenii conexe sănătăţii publice;

- experienţa internaţională în domeniul sănătăţii publice;

- participările la evenimente ştiinţifice şi de instruire în ultimii cinci ani.

Toate actele urmează să fie depuse personal de fiecare candidat. Depunerea cererilor va avea loc în perioada 05 iunie–05 iulie 2017, între orele 1000-1500, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică.

La etapa depunerii actelor toţi candidaţii vor susţine un mini-test pentru evaluarea cunoaşterii limbilor străine şi a calculatorului. Indiferent de calificativul obţinut, candidaţii participă la concurs. Probele de concurs se vor susţine în data de 8 iulie 2017, ora 1000 .                

Studiile se efectuează în bază de contract și încep din 11 septembrie. Durata studiilor este de 2 ani.

Notă:

Şcoala de Management în Sănătate Publică a fost fondată în anul 2003 de către Ministerul Sănătăţii, cu suportul Biroului de coordonare al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) în Moldova, Fondului Naţiunilor Unite petru Copii (UNICEF) Moldova, Banca Mondială, Fundaţia Soros-Moldova. Activitatea de bază este axată pe instruirea, cercetarea şi prestarea serviciilor în domeniul sănătăţii publice și managementului serviciilor de sănătate din Republica Moldova.

Activitatea de instruire vizează participarea în procesul de dezvoltare de programe și instruire la toate nivelurile de formare (universitar, postuniversitar și educație continuă) în domeniul sănătăţii publice și managementului serviciilor de sănătate, inclusiv instruirea prin studii de masterat. Alte componente esențiale ale acestei direcții sunt instruirea prin doctorat și postdoctorat în domeniul sănătății publice și managementului serviciilor de sănătate, precum și prestarea servicilor de instruire în metodologiei cercetărilor pentru tot spectrul ale profilului medico-biologic.

Activitatea de cercetare în domeniul sănătății publice și managementului serviciilor de sănătate prevede efectuarea de studii, analize şi proiecte în domeniul sănătăţii publice şi al managementului sanitar, precum şi desfăşurarea de activităţi în domeniul promovării sănătăţii publice.Şcoala de Management în Sănătate Publică participă la elaborarea politicilor de sănătate publică şi politicilor de sănătate în Republica Moldova, promovează  cercetările axate spre studierea sănătăţii populaţiei, a factorilor de risc şi a intervenţiilor cost-eficiente.

Prestarea serviciilor de consultanţă și asistență tehnică în domeniul sănătăţii publice și managementului serviciilor de sănătate, inclusiv la solicitarea diferitor instituții naționale și internaționale este o altă gamă esențială de activități. 

Instituția promovează valorile naţionale şi europene de sănătate publică şi management, implementează standarde, metode și tehnologii educaționale moderne, contribuind astfel la asigurarea calității procesului de instruire, dezvoltarea abilităților manageriale, formarea profesioniştilor, capabili să facă faţă noilor cerinţe ale sistemului de sănătate.

 Articole relaționate:

A fost lansat Clubul Managerilor în Sănătate. Oleg Lozan: „Clubul va pune în discuție cele mai importante reforme din sănătate” 

Universitatea de Medicină din Moldova se află pe locul 8.524 într-un clasament internațional al celor mai prestigioase universități 

Centru universitar de simulare virtuală, în valoare de 4,5 milioane de euro, pentru studenții de la medicină