Termeni generali și condiții de utilizare

I. CADRUL GENERAL

1.1 Acest document stabileste Termenii generali si conditiile de utilizare in care puteti utiliza portalul www.sanoclub.md. Accesul si utilizarea portalului se face sub autoritatea acestor reguli, in termenii si conditiile de mai jos.

1.2 Prin accesarea si/sau utilizarea portalului www.sanoclub.md, inclusiv a continutului acestuia si a serviciilor, persoanele care acceseaza acest portal, indiferent de modalitatea de accesare (directa si personala, indirecta sau automatizata, intentionata sau accidentala etc.) ACCEPTA IN MOD IREVOCABIL, AUTOMAT, FARA RETINERI, FARA CONDITIONARI SI FARA REZERVE TOATE CONDIŢIILE mai jos precizate, precum si orice limitari, masuri de protectie, restrictii, conditionari de acces si reguli stabilite in mod unilateral de catre Administratorulportalului, neacceptarea acestora atragand dupa sine lipsa acceptului Administratoruluiportalului de a fi exploatat acest portal.

1.2 Accesand si utilizandportalul www.sanoclub.md, acceptati, faralimitari sau calificari, si luati la cunostinta ca orice alte acorduri intre Dumneavoastra sunt inlocuite prin prevederile Termenilor generali si conditiilor de utilizare. Neacceptarea oricarei reguli stabilite de Administratorul portalului va atrage in mod automat obligatia persoanei in cauza de a inceta imediat orice tip de exploatare a portalului si/sau a serviciilor acestuia.

1.3 Fara vreo notificare a utilizatorilor, sau orice alt tip de formalitate, prealabila sau ulterioara, Administratorul are dreptul de a aduce in mod unilateral modificari si completari oricareia dintre conditiile ce reglementeaza accesul la continutul portalului sau exploatarea serviciilor acestuia, respectivele modificari fiind de aplicare imediata si guvernand inclusiv relatia dintre utilizatori și abonatii deja existenti si Administratorul portalului, in acest sens nemaifiind necesar vreun accept expres sau explicit din partea persoanelor ce sunt deja inregistrati ca utlizatori sau vizitatori ai portalului, in acest sens noile reglementari fiind de aplicabilitate generala, totodata fiind acceptate total prin simpla accesare a portalului si/sau a serviciilor acestuia.Totodata, Administratorul poate limita accesul la anumite facilitati/frame-uri din portal, poate aduce limitari de acces anumitor IP-uri fara notificari si fara vreo raspundere.

1.4 Modalitatile de prezentare, continutul si serviciile portalului www.sanoclub.md sunt oferite in scop informational si/sau comercial, si nu vor putea fi exploatate in alte scopuri decat cele permise in mod expres, in scris si in prealabil de catre Administratorul portalului.

1.5 Regulile stabilite de Administratorul portalului sunt aplicabile tuturor vizitatorilor, inclusiv celor care dețin cont de utilizare si pot efectua anumite tipuri de operatiuni cu privire la materiale sub autoritatea acestor reguli.

1.6 Pentru orice link-uri catre alte web-site-uri, indiferent daca aceste link-uri sunt introduse sau precizate de Administratorul portalului sau de terti, care nu sunt proprietatea sau nu sunt sub controlul Administratorului acestui portal, Administratorul portalului www.sanoclub.md confirma ca nu detine controlul si, ca efect, nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la niciun aspect, detaliu, continut ori serviciu accesibil sau caracteristica a respectivelor web site-uri.

1.7 Pentru evitarea oricaror neclaritati, Administratorul portalului www.sanoclub.md recomanda citirea cu atentie a tuturor prevederilor de mai jos, respectiv a tuturor termenilor şi condiţiilor de accesare, exploatare si utilizare a acestui portal si a serviciilor oferite.

1.8 Prin accesarea si/sau utilizarea portalului www.sanoclub.md, fiecare vizitator confirma ca este in varsta de peste 18 ani sau ca este asistat in orice operatiune ce implica site-ul de cel putin un parinte sau tutore legal nedecazuti din drepturi si cu capacitate deplina de exercitiu si ca intelege pe deplin condiţiile mai sus precizate angajandu-se sa le respecte intocmai. Utilizarea site-ului de catre persoane in varsta de sub 18 ani si/sau de catre persoane incapabile de drept neasistate de cel putin un parinte sau tutore legal nedecazuti din drepturi si cu capacitate deplina de exercitiu ESTE INTERZISA.

II. INFORMATIE DESPRE PORTALUL www.sanoclub.md

2.1 Portalul www.sanoclub.md este parte a platformei on-line de sanatate www.e-sanatate.md proprietate a PAS INTEGRATOR SRL.

2.2 Dreptul de administrare a portalului www.sanoclub.md si a continutului acestuia este detinut de catre PAS INTEGRATOR SRL, denumita in continuare Administrator.

2.3 Portalul www.sanoclub.md reprezinta un spatiu deschis si liber pentru bloguri, opinii, comentarii si reflectii despre evenimente, subiecte si realitatile sistemului de sanatate din Republica Moldova.

III. MARCA, DREPTURI DE AUTOR SI PROPRIETATEA INTELECTUALA

3.1 Marca portalului www.sanoclub.md este SanoClub, care reprezinta marca inregistrata a PAS INTEGRATOR SRL. Este interzisa utilizarea acesteia in orice mod, fara un acord scris din partea PAS INTEGRATOR SRL.

3.2 Site-ul si tot ce cuprinde acesta, incluzand fara limitare bazele de date accesibile prin intermediul sau, toate textele si imaginile – Continut – sunt in proprietatea si sub dreptul de autor al Portalului www.sanoclub.md, si sunt protejate prin legislatia in vigoare cu privire la drepturile de autor si drepturile conexe. Sunt interzise copierea, stocarea, modificarea ori transferul cu orice titlu, in parte ori intreg site-ul si/sau Continutul. Exploatarea este libera, sub conditia non-comercialitatii si respectarii termenilor stabiliti de catre PAS INTEGRATOR SRL.

3.3 Materialele postate de catre utilizatori devin proprietatea portalului www.sanoclub.md din momentul postarii.Drepturile de autor asupra materialelor postate de utilizatorii inregistrati raman la acestia. Postarea de materiale presupune oferirea Administratorului a unei licente gratuite, neexclusive si nelimitate in timp si spatiu, care include si dreptul de a sublicentia respectivul continut catre terte parti cu care are relatii contractuale.

3.4 In cazul materialelor postate de utilizatorii inregistrati sau terte parti ori parteneri pe portalul www.sanoclub.md, dreptulde autor si responsabilitatea asupra acestora apartin in totalitate celor care au publicat acea informatie. In cazul materialelor preluate de la persoane terte sau parteneri pe baza acordurilor incheiate, acestea sunt identficate prin mentionarea sursei in conformitate cu prevederile normative in vigoare.

3.5 Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afisarea, modificarea, generarea de bunuri sau servicii derivate, precum si orice modalitate de exploatare a Continutului portalului www.sanoclub.md, cu exceptiaafisarii pe ecranul unui computer personal si imprimarea sau descarcarea, in scop personal si non-comercial, a anumitor documente sau informatii explicit desemnate in acest scop, cu conditia pastrarii nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuala, alte drepturi de proprietate si conditiile de utilizare ale materialelor respective.

3.6 Preluarea de informatii de catre alte organizatii poate fi facutain conformitate cu prevederile cadrului normativ in vigoare si a cadrului de conduita jurnalistica, inclusiv cu citarea sursei informatiei in mod vizibil.Preluarea de informatii in volum mai mare decat cel permis se poate realiza doar in conditiile unui acord, financiar sau de alta natura, incheiat cu Administratorul.

3.7 Este interzisa orice utilizare a Continutului portalului www.sanoclub.md in alte scopuri decat cele prevazute expres de Administrator sau de cadrul normativ in vigoare. Utilizarea continutului in alte scopuri decat cele permise poate avea loc doar in conditiile existentei unei solicitari si acceptarii acesteia de catre Administrator.

3.8 In conditiile in care considerati ca orice material postat pe portalul www.sanoclub.md incalca drepturile de autor sau orice alte drepturi (proprietate intelectuala, la viata privata, la publicitate sau alte drepturi personale), sunteti rugat sa contactati Administratorul, pentru a initia actiunile in conformitate cu prevederile cadrului normativ in vigoare.

3.9 Utilizatorii inregistrati care posteaza materiale pe portalul www.sanoclub.md accepta, faralimitari sau calificari, deplina responsabilitate, dar si obligatia de a nu genera prejudicii tertilor si/sau Administratorului, cu privire la care ar putea fi emise pretentii.

3.10 Prin postarea materialelor pe portalul www.sanoclub.md, utilizatorul inregistrat confirma ca: (i) este titular al tuturor drepturilor aferente respectivelor materiale, indiferent de forma si/sau continutul lor, in acest sens fiind pe deplin autorizat a exploata fara vreo limitare materialele in cauza, inclusiv derivate ale acestora; (ii) a obtinut in prealabil acordul expres al tuturor titularilor de drepturi asupra materialelor postate.

3.11 Solicitarea intreprinderii oricarei actiuni cu privire la un material postat pe portalul www.sanoclub.md de catre un utilizator inregistratse va putea face doar dupa dovedirea inaintea Administratorului  a calitatii de titular exclusiv al drepturilor aferente respectivului material si cu dezvaluirea completa a identitatii solicitantului.

IV. ACCES

4.1 Accesul la continutul on-line al portalului www.sanoclub.md este liber.

4.2 Scopul permis pentru utilizarea site-ului este obtinerea de informatii si accesul la serviciile oferite prin intermediul acestuia. Orice utilizare in alte scopuri decat acesta nu este permisa. Prin termenul vizitator al portalului se intelege orice persoana fizica sau juridica care va accesa site-ul. Prin termenul utilizator inregistrat al portalului se intelege vizitatorul care creaza cont de utilizare.

4.3 Pentru accesarea serviciilor oferite de portalul www.sanoclub.md este necesar crearea contului de utilizator ce presupune oferirea unor informatii, conform instructiunilor precizate pe web site.

4.4 Dupa primirea, analizarea si inregistrarea solicitarii unui potential utilizator inregistrat de a se conecta la portalul www.sanoclub.md, Administratorul valideaza accesul la serviciile portalului.

4.5 Fiecare titular de cont va pastra secreta parola contului, precum si orice alte detalii a caror furnizare ar putea face posibila exploatarea de catre terti a respectivului cont sau a continutului acestuia. Pentru utilizarea neautorizata a contului, utilizatorul este singura persoana responsabila de daunele create Administratorului sau tertilor.

4.6 In cazul in care securitatea contului este compromisa sau contul este utilizat neautorizat de catre altcineva, titularul contului va trebui sa notifice imediat aceste aspecte Administratorului.

4.7 Administratorul isi rezerva dreptul de a modifica sau de a suspenda, temporar sau permanent, partial sau in totalitate, continutul sau serviciile puse la dispozitia vizitatorilor, cu sau fara o notificare prealabila. De asemenea, Administratorul isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul utilizatorilor la o parte sau la intregul sau continut. Administratorul nu este raspunzator fata de vizitatori, orice terta persoana fizica sau juridica pentru modificarea, suspendarea sau intreruperea continutului sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.  

4.8 Administratorul isi rezerva dreptul de a schimba in orice moment continutul si conditiile de utilizare a site-ului. Noile conditii devin valabile in momentul in care au fost facute publice prin inscriere in acest site si nu au caracter retroactiv.

V. UTILIZAREA SERVICIILOR

5.1 Conditiile de utilizare a serviciilor portalului www.sanoclub.md de catrevizitatori si utilizatorii inregistrati sunt cele stabilite de Termenii generali si conditiile de utilizare.

5.2 Utilizarea serviciilor portalului www.sanoclub.md presupune implicit acceptarea de catrevizitatori si utilizatorii inregistrati a urmatoarelorconditii si cerinte privind materialele postate, cu toate consecintele care decurg din acceptarea acestora:

(1) Este permisa postarea de materiale, continutulcaroravizeaza evenimente, subiecte si realitatile sistemului de sanatate din Republica si sunt conforme destinatieiportalului www.sanoclub.md.

(2) Este interzisa postarea de materiale cu caracter de promovare politica.

(3) Este interzisa postarea de materiale cu caracter publicitar sau oferte ori cereri cu caracter comercial.

(4) Este interzisa postarea de materiale care sunt protejate de drepturi de autor ce apartin unei terte persoane, si nici materiale a caror dezvaluire ar incalca dreptul la intimitate, propria imagine, viata privata al unui tert, prin postarea oricarui material confirmandu-se ca utilizatorul inregistrat are consimtamantul manifestat in mod expres si in scris de catre titularul respectivelor drepturi cu privire la operatiunile in cauza.

(5) Este interzisa postarea de materiale cu caracter rasist, xenofob, antisemit, pornografic, precum si cele care incurajeaza ura fata de o anumita categorie umana, profesionala, religioasa, politica, etc.

(6) Este interzisa postarea de materiale care incurajeaza sau promoveaza activitati violente sau ilegale.

(7) Este interzisa postarea de materiale care incalca orice prevederi a prezentelor conditii, legislatiei nationale sau ale normelor de reglementare internationale.

(8) Este interzisa postarea de materiale care ar putea dauna portalului www.sanoclub.md si/sau Administratorului.

(9) Este interzisa postarea aceluiasi material de mai multe ori (in cazul utilizatorilor inregistrati).

5.3 Vizitatorii sunt responsabili pentru comentariile postate pe portalul www.sanoclub.md si pentru consecintelepublicarii acestora.

5.4 Portalul www.sanoclub.mdincurajeaza exprimarea ideilor, opiniilor si preferintelor liber, activ si incisiv.

5.5 Postarea pe portalul www.sanoclub.md a oricaror materiale ce ar putea constitui incalcari ale conditiilor stipulate la p. 5.2 va da dreptul Administratorului de a nu publica materialul transmis sau de a sterge materialul postat, cu sau fara vreo notificare prealabila, si fara plata vreunei despagubiri sau intreprinderea vreunei formalitati.

VI. SECURITATE SI CONFIDENTIALITATE

6.1 Administratorul portalului www.sanoclub.md adopta toate masurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale vizitatorilor si utilizatorilor. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informaţiile vor fi protejate atât offline, cât şi online. Utilizarea serviciile portalului www.sanoclub.md implica introducerea unor date cu caracter personal, care vor fi protejate atat off-line cat si on-line. Toate informatiile despre vizitatori si utilizatori sunt confidentiale. Doar angajatii a caror activitate specifica implica lucrul cu informatii personale au acces la datele de identificare ale vizitatorilor sau utilizatorilor. Serverele pe care sunt stocate informatiile personale de identificare a utilizatorilor sunt localizate intr-un loc securizat.

6.2 Confidentialitatea si securitatea informatiilor colectate reprezinta o prioritate pentru Administrator.

6.3 In momentul receptionarii informatiilor transmise de Dvs., garantam intreprinderea tuturor eforturilor pentru a asigura securitatea acestora in infrastructura detinuta sau inchiriata, conform standardelor de securitate impuse de cadrul normativ in vigoare.

6.4 Portalul www.sanoclub.md nu oferainformatia colectata unor terti fara consimtamantul Dvs. expres si prealabil. Orice statistica privind traficul vizitatorilor nostri, pe care o vom oferi catre terte retele de publicitate sau catre site-uri partenere, este furnizata doar ca ansamblu de date si nu include nici o informatie identificabila personal despre niciun vizitator individual. In acelasi timp, Administratorul poate dezvalui informatii identificabile personal atunci cand legea prevede expres acest lucru, cand este cerut de o autoritate competenta sau cand acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor si intereselor Administratorului.

6.5 Atunci candaccesatiportalul www.sanoclub.md si sunteti rugat sa ne furnizati  informatii cu caracter personal, veti furniza aceste informatii doar portalurilor componente a platformei www.e-sanatate.md, cu exceptia cazului cand serviciul sau informatia respectiva este oferita in parteneriat cu un alt site sau serviciu.De fiecare data cand un de serviciu este furnizat in parteneriat cu un alt site care nu este parte componenta a platformei www.e-sanatate.md, veti fi informat asupra acestui lucru., mentinandu-va dreptul de a nu permite transferul datelor prin neutilizarea respectivelor servicii. In conditiile partajarii datelor, este necesar sa aveti cunostinta de cauza ca funizorii serviciului in parteneriat pot avea practici separate de confidentialitate si de colectare a datelor. Portalul www.sanoclub.md nu are nici un fel de control si nu poate garanta asupra tuturor aspectelor juridice pe care le implica folosirea acestor practici independente de confidentialitate.

6.6 Portalul www.sanoclub.md respecta legislatia in vigoare, in speta Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protectia datelor cu caracter personal, Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informatie si Legea nr. 71 din 22.03.2007.

6.7 Conform Legii nr. nr. 133 din 08.07.2011 privind protectia datelor cu caracter personal, beneficiati de dreptul la informarea subiectului datelor cu caracter personal, de acces la datele cu caracter personal, de interventie asupra datelor cu caracter personal, de opozitie al subiectului datelor cu caracter personal, de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, este necesar sa adresati o solicitare in acest sens Administratorului.

6.8 Portalul www.sanoclub.md colecteaza informatii de la vizitatori si/sau utilizatori in trei modalitati – direct de la utilizator, din rapoartele traficului inregistrat de serverele care gazduiesc site-urile componente ale platformei www.e-sanatate.md si prin intermediul cookie-urilor.

6.9 Informatia furnizata direct de utilizator are loc in conditiile crearii unui cont pe portalul www.sanoclub.md prin solicitarea completarii Formularului de inregistrare.  Aceste infromatii trimise de dvs. nu vor fi partajate cu nici o terta parte.

6.10 Informatia din raportul de trafic al serverului este acumulata, prin utilizarea serviciilor externe de analiza a traficului, in momentul vizitarii portalului www.sanoclub.md si a altor site-uri a platformei www.e-sanatate.md (dezvaluirea adresei IP, ora vizitei, locatia accesarii site-urilor, etc.). Portalul www.sanoclub.md inregistreaza aceaste informatii pentru o perioada de timp determinata. Administratorul foloseste aceste date doar in scopul de a analiza tendinte, a administra site-ul, a urmari miscarile utilizatorilor si a aduna informatii demografice pentru uzul intern. Datele de trafic nu sunt utilizate pentru identificarea persoanelor detinatoare ale adreselor IP.

6.11 In scopul oferirii unui serviciu personalizat vizitatorilor si utilizatorilor  inregistrati, portalul www.sanoclub.md poate utiliza cookie-uri pentru a facilita accesul la contul Dvs. si la avantajele aduse de acesta. De asemenea, retele terte de publicitate online care isi desfasoara promotii pe portalul www.sanoclub.md pot folosi cookieuri. Scopul accesului tertelor retele de publicitate la datele stocate pe calculatorul dvs. (cookie-uri) este de marketing prin Internet - afisarea unor reclame relevante pentru utilizatori si realizarea de profile de utilizatori, etc. (fara a fi identificat un utilizator sau dispozitiv informatic anume) in scop de marketing. Alte terte parti, cum ar fi cele care colecteaza date de trafic sau retelele sociale integrate pe portalul www.sanoclub.md pot utiliza cookie-uri pentru scopuri de colectare a informatiilor de trafic sau, respectiv, de a permite partajarea continutului cu reteaua sociala specifica.

6.12 Vizitatorii si/sau utilizatorii inregistrati care nu doresc accesul tertilor la datele stocate pe calculatorul personal (cookie-uri) pot folosi setarile browserului folosit pentru stergerea sau blocarea acestora.

VII. PUBLICITATEA SI CONTINUTUL FURNIZAT DE ALTE PARTI

7.1 Anumite parti ale continutuluiportalului www.sanoclub.md pot sa fie furnizate de terte persoane cu care Administratorul are relatii contractuale in acest sens. De asemenea, in interiorul continutului portalului www.sanoclub.md pot fi incluse sectiuni publicitare in care se vor afisa mesaje publicitare ale unor terte persoane. Administratorul nu este responsabil in nici o masura asupra continutului furnizat de terte persoane, indiferent ca acesta este publicitar sau nu. De asemenea, portalul www.sanoclub.md nu este responsabil de continutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul sau.

VIII. EXONERAREA DE RASPUNDERE

8.1 Utilizarea acestui site este in totalitate pe contul vizitatorului. PAS INTEGRATOR SRL sau orice alta parte implicata in conceperea, producerea sau oferirea portalului www.sanoclub.md nu sunt raspunzatoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natura, ce ar rezulta din sau in legatura cu utilizarea acestui site sau a continutului sau,in acelasi sens, vizitatorii confirma si renunţa la orice despagubiri pe care le-ar putea pretinde de la Administrator. PAS INTEGRATOR SRL nu isi asuma nicio responsabilitate si nu va fi raspunzator pentru nicio dauna asupra bunurilor in urma accesarii sau utilizarii acestui site, sau descarcarii oricarui materialde pe acest site.

IX. MODIFICAREA TERMENILOR GENERALI SI CONDITIILOR DE UTILIZARE

9.1 PAS INTEGRATOR SRL este in drept, in orice moment si fara notificare prealabila, sa revizuiasca acesti Termeni generali si conditii de utilizare prin actualizarea acestora. Sunteti obligat sa respectati oricare si toate astfel de revizuiri si de aceea va trebui sa vizitati aceasta pagina a site-ului nostru in mod periodic pentru a lua la cunostinta Termenii generali si conditiile de utilizare actualizati.

9.2 Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe portalul www.sanoclub.md.

9.3 Accesul pe portalul www.sanoclub.md, in contul de utilizator si folosirea serviciilor  portalului dupa momentul notificarii sau al afisarii Termenilor generali si conditiilor de utilizare actualizati pe prima pagina a site-ului implica faptul acceptarii noilor termeni.

X. LEGISLATIE APLICABILA

10.1 Drepturile si obligatiile partilor, impuse de Termenii generali si conditiile de utilizare, precum si toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate si guvernate de legislatia in vigoare a Republicii Moldova. Orice litigiu care are ca obiect aceasta conventieva fi adus spre solutionare prin metode alternative de solutionare a litigiilor, iar in conditiile in care partile nu ajung la un acord, competenta va reveni instantelor.​