Detalii

Adresa: mun. Chișinău, str. Drumul Viilor, 34, MD-2021
Tel.: 022 729 041
Fax: 022 729 041
E-mail: n/a
Web
 • Clinici universitare:Nu
 • Tip spital: Public
 • Categoria: Terțiar
 • Acreditat: Da
 • Departament medicină de urgență: Nu
 • Ambulatoriu:Nu
 • Nivelul centrului perinatal: N/A
 • Consiliul administrativ pe pagina web: Nu
 • Rapoartele financiare pe pagina web: Nu
 • Contractul cu CNAM pe pagina web: Nu
 • Informatii achizitii publice pe pagina web: Nu
 • Chestionar de satisfactie pe pagina web: Nu

Scorul spitalului

N/A

Locul 11 din 12 Spitale Republicane

Fișa spitalului

Implică-te. Un spital mai bun depinde de tine

Scorul satisfacţiei pacientului

N/A

Ponderea pacienților satisfăcuți de spital
Date pentru anul
Indicatorii de performanţă ai managementului spitalului. Ce reprezintă fiecare grup de indicatori, ce reflectă cifrele prezentate?
Indicatori Valori MSP Spitalul de Stat Media pe raioane Notă
Eficiență
Eficiență spital N/A N/A N/A
Rată de utilizare a patului N/A N/A N/A
Durată medie de spitalizare (zile) N/A N/A N/A
Volum
Număr de nașteri N/A N/A N/A
Număr de intervenții N/A N/A N/A
Productivitate
Raport între nr. de intervenții și nr. de internări pe paturi acute N/A N/A N/A
Număr de intervenții per medic chirurg N/A N/A N/A
Eficacitate
Rată cazuri nevalidate de Compania Națională de Asigurări în Medicină N/A N/A N/A
Notorietate
Rată pacienților neasigurați tratați N/A N/A N/A
Utilizare
Rată de investigații de diagnosticare per 100 pacienți N/A N/A N/A
Rată de colecistectomii laparoscopice per 100 colecistectomii N/A N/A N/A
Severitate
Indice de complexitate a cazurilor N/A N/A N/A
Calitate
Rată de complicații postoperatorii per 100 intervenții N/A N/A N/A
Rată de externări cu stări de sănătate neschimbate N/A N/A N/A
Letalitate spitalicescă prin pneumonie N/A N/A N/A
Letalitate spitalicească prin infarct miocardic acut / N/A N/A N/A
Ponderea medicilor cu categorie superioară (%) N/A N/A N/A

Indicatorii de eficienţă permit să înțelegem cât de eficient utilizează spitalul resursele disponibile. O rată mică de utilizare a paturilor indică că numărul acestora este prea mare şi nu corespunde necesităţilor reale. Cu cât mai puţine paturi sunt ocupate şi cu cât mai mult timp se află pacientul în spital, cu atât este mai joasă eficienţa spitalului.

Indicatorii de volum de activitate permit de a evalua atât nivelul de ocupare a personalului medical, cât şi calitatea activității acestuia. Cu cât mai puţine naşteri asistate şi cu cât mai puţine intervenţii chirurgicale realizate, cu atât mai rapid îşi pierde calificarea personalul medical.

Indicatori de productivitate oferă o oportunitate de a vedea direcția principală în activitatea spitalului, precum și de a evalua calitatea prestațiilor personalului medical, în special, ale chirurgilor. Probabilitatea complicaţiilor postoperatorii este mare acolo unde se operează mai rar şi mai puţin.

Indicatorii de eficacitate, stabiliți de Compania Naţională de Asigurări în Medicină indică în ce măsură serviciile prestate de către spital corespund clauzelor contractului semnat.

Indicatorii de notorietate indică ponderea pacienţilor fără poliţă de asigurare din numărul total de pacienţi tratați. Un număr mare de adresări ale pacienţilor neasiguraţi la spitalul respectiv vorbeşte despre renumele acestuia, adică, în mod indirect, confirmă calitatea înaltă a serviciilor prestate.

Indicatorii de utilizare a tehnologiilor medicale reflectă atât gradul de asigurare a spitalului cu aparate medicale şi cu specialiştii necesari pentru exploatarea acestora, cât şi calitatea serviciilor prestate. Calitatea are de suferit dacă în spital se efectuează puţine investigaţii diagnostice şi operaţii cu utilizarea tehnologiilor medicale moderne.

Indicatorii de severitate a maladiilor tratate. Cu cât mai mari sunt indicatorii respectivi, cu atât mai bine funcţionează spitalul, deoarece aceștia arată că tratamentul cazurilor mai complexe a fost realizat cu cheltuieli mai mici.

Indicatorii de calitate vorbesc despre calitatea serviciilor prestate şi activitatea personalului medical. Cu cât este mai mic numărul de complicaţii postoperaţionale, de pacienţi externaţi fără ameliorarea stării de sănătate, de decesuri în spital prin pneumonie şi prin infarct miocardic, cu atât mai bine activează personalul medical.

5 comentarii

Comentează
Toate câmpurile sunt obligatorii