Autor: Virginia Dumitraș

Prezentarea structurii sistemului spitalicesc în Republica Moldova, dar și a învățământului medical sunt alte lacune ale Proiectului Legii ocrotirii sănătăți, supus dezbaterilor publice începând cu luna iulie.

Documentul propune clasificarea spitalelor în: republicane, regionale, zonale, municipale și raionale. Astfel, nu se înțelege dacă noul proiect de lege vrea să facă schimbări în structura sistemului spitalicesc sau dacă acesta rămâne neschimbat. Nici acum în Republica Moldova nu există o clasificare clară a spitalelor. Diferite acte normative stabilesc diverse tipuri și categorii de spitale.

„Unele documente tehnice elaborate cu suportul partenerilor de dezvoltare menționează spitalele zonale, altele vorbesc despre spitale regionale. Noi în continuare avem spitale republicane, raionale și municipale. Se vede că nimeni nu a vrut să se complice să înțeleagă totuși care ar trebui să fie sistemul de prestare de servicii spitalicești și Ministerul Sănătății le-a inclus pe toate”, afirmă Viorel Soltan, directorul Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate. „Deci, nu este clar dacă se optează asupra unui concept de regionalizare, se dorește crearea zonelor de sănătate sau structura va rămâne intactă și aceasta deoarece proiectul oferă întreg spectrul”, adaugă Viorel Soltan.

█ „Atribuțiile direcțiilor de sănătate prevăzute în Proiectul Legii Ocrotirii Sănătății se dublează cu cele ale administrației publice locale și ale Ministerului Sănătății” 

Totodată, referindu-se la spitalele departamentale care nu sunt incluse în sistemul Ministerului Sănătății, ci intră în subordinea altor instituții, directorul Centrului pentru Politici şi Analize în Sănătate reamintește că potrivit politicii Organizației Mondiale a Sănătății și recomandărilor Băncii Mondiale sectorul sănătății nu trebuie să fie fragmentat. „Trebuie să existe o instituție centrală care să elaboreze politicile în domeniul sănătății - Ministerul Sănătății. La noi, de exemplu mai avem Spitalul Feroviar, Spitalul Ministerului de Interne, Spitalul Cancelariei de Stat, etc. Situația acestora nu se schimbă în noul proiect de lege. Deci, consfințim status quo-ul direct și înțelegem că aici nu trebuie să așteptam mari reforme pe viitor”, spune expertul.

Lacune sunt și la capitolul învățământul medical și asta deoarece în proiectul Legii ocrotirii sănătății sunt menționate diferite tipuri de spitale: institut, spital universitar, spital clinic și structura clinică în cadrul unui spital. „Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie este în proces de reformare pentru a îmbunătăți calitatea studiilor medicale. Se discuta tot mai mult despre necesitatea de a aduce o claritate în aspect de relație USMF - spitale, implicarea studenților în practica medicala și încadrarea formală a rezidenților în prestarea serviciilor medicale spitalicești. Oricine s-ar aștepta ca proiectul de lege să reglementeze aceste relații, pe când noul document complică și mai mult lucrurile. Observam aceiași flexibilitate legislativă care, odată adoptată nu va genera rezultate explicite pe domeniul învățământului medical”, conchide Viorel Soltan.

În Republica Moldova sunt peste 80 de spitale publice și private.

 

█ Articole relaționate:

Ministrul Sănătății, Andrei Usatîi, se pronunță pentru legalizarea plăților informale la medic 

Interviu cu Andrei Usatîi, Ministru al Sănătății: „Din câte înțeleg și pricep eu, există multă mită în spitalele noastre“