Autor: Sorina Bujarov

După prima încercare eșuată, de acum aproape trei ani, Guvernul a aprobat astăzi Strategia de Dezvoltare a Resurselor Umane pentru Sistemul de Sănătate 2016 – 2025. Potrivit Ministerului Sănătății, documentul vine să rezolve problema lipsei acute de cadre medicale din țara noastră, dar și să eficientizeze repartizarea acestora, astfel încât toate regiunile țării să fie asigurate cu specialiști bine calificați, într-un număr suficient.

De altfel, Strategia aprobată astăzi de Executiv a fost dezvoltată, după mai multe eșecuri, cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și Uniunii Europene (UE), în cadrul proiectului "Îmbunătățirea managementului resurselor umane în Republica Moldova”. Astfel, prin acest document, autoritățile urmăresc îmbunătățirea procesului de guvernare a resurselor umane din sănătate, generarea eficientă a personalului medical, în conformitate cu necesitățile reale ale sistemului, dar și implementarea unui management modern, care să asigure menținerea, evaluarea și dezvoltarea continuă a cadrelor medicale din țara noastră. De asemenea, documentul ar  urma să asigure finanțarea durabilă pentru formarea, menținerea și dezvoltarea resurselor umane din sănătate, dar și implementarea mecanismelor, menite să gestioneze eficient mobilitatea personalului medical din Moldova.

La modul practic, în următorii zece ani, autoritățile din sănătate urmează să ajusteze legislația în domeniu la normele europene și la cerințele OMS. Pentru asta vor fi revizuite nomenclatoarele de formare profesională și a specialităților medicale, conform Directivei Europene privind recunoașterea clasificărilor profesionale, vor fi perfecționate mecanismele de colectare, prelucrare și analiză a datelor cu privire la resursele umane din Sănătate.

 Proiectul Legii ocrotirii sănătății: „Nimeni nu a vrut să se complice să înțeleagă care ar trebui să fie sistemul de prestare a serviciilor spitalicești și Ministerul Sănătății le-a inclus pe toate” 

Tot în următorii zece ani, Ministerul Sănătății trebuie să planifice, să creeze și să pună în practică un mecanism eficient de planificare a personalului medical, astfel încât toate instituțiile medicale din țară să aibă specialiști suficienți. La modul practic, asta ar însemna realizarea unor ghiduri și instrucțiuni cu privire la planificarea resurselor umane, iar în baza acestora directorii instituțiilor medicale vor învăța cum să-și suplinească personalul din instituția pe care o conduc. Astfel, responsabilitățile managerilor vor crește semnificativ, ei urmând să fie verificați cât de bine știu să planifice, să recruteze, să integreze și să mențină cadrele medicale în instituția lor.

În schimb, Ministerul va trebui să îmbunătățească condițiile de muncă ale lucrătorilor medicali, prin modernizarea infrastructurii spitalelor, asigurarea cu echipament medical modern, implementarea sistemelor informaționale în sănătate, etc. Autoritatea va trebui, de asemenea, să-i motiveze pe doctori să rămână acasă. La acest capitol, pe lângă modificarea formulei de calcul a lefurilor angajaților din sănătate, Ministerul Sănătății urmează să schimbe și modul de acordare a facilităților pentru personalul medical de la țară. Mai exact, va fi recalculat suportul financiar acordat medicilor care aleg să muncească la sat, acestea urmând să fie acordate într-o singură tranșă.

 „Atribuțiile direcțiilor de sănătate prevăzute în Proiectul Legii Ocrotirii Sănătății se dublează cu cele ale administrației publice locale și ale Ministerului Sănătății” 

Un alt obiectiv îndrăzneț inclus în Strategia de Dezvoltare a Resurselor Umane din Sistemul Sănătății pentru anii 2016-2025 presupune atragerea doctorilor moldoveni plecați în străinătate să vină să muncească acasă. Pentru aceasta Ministerul Sănătății urmează să creeze mecanisme prin intermediul cărora i-ar informa pe aceștia despre ofertele de muncă din țară. Mai mult, urmează să fie creată o platformă de instruire de la distanță, prin intermediul căreia lucrătorii medicali care au migrat să poată obține calificarea necesară, astfel încât la întoarcerea în Moldova să se angajeze imediat.

Amintim că elaborarea strategiei a resurselor umane a fost una dintre condițiile impuse de partenerii externi, pentru ca Moldova să poată beneficia de susținere financiară externă.

Vom preciza că Ministerul Sănătății lucrează la o astfel de strategie de aproape trei ani. Primul document care reglementa politicile în resursele umane din sistemul sănătății a rămas doar pe hârtie, deși pentru scrierea lui s-au cheltuit peste 30.000 de dolari și s-a muncit doi ani. Vechiul proiect a fost criticat dur și de către experții internaționali.

 

 Articole relaționate:

Ministrul Sănătății, Andrei Usatîi, se pronunță pentru legalizarea plăților informale la medic 

Interviu cu Andrei Usatîi, Ministru al Sănătății: „Din câte înțeleg și pricep eu, există multă mită în spitalele noastre“ 

CNAM recunoaște: volumul plăților informale, extrem de mari, mai ales pentru internarea în spitale. Experții spun că este vorba de milioane