Autor: Elena Cioina

Cheltuielile sunt prevăzute în proiectul Legii bugetului pentru anul viitor, supus dezbaterilor publice. Cum se întâmplă ani la rând, cei mai mulți bani vor fi direcționați pentru asigurarea medicală a categoriilor pentru care Guvernul are calitatea de asigurător. Din suma totală, 2.526.367.6 mii lei vor fi alocate în acest sens, cu doar 106 milioane 444 de mii 100 de lei mai mult decât în 2015. Creșterea este neesențială în condițiile în care statul și așa plătește de patru ori mai puțin decât plătește un moldovean care se asigură de sine stătător.

Totodată, pentru realizarea programelor naționale în domeniul sănătății urmează să fie alocate puțin peste 62 de milioane. Suma este identică cu cea din acest an. Din împrumutul acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”, sănătatea va mai primi peste 4 milioane 626 de mii de lei, cu aproape 5 milioane de lei mai puțin decât a primit în acest an.

În structura cheltuielilor de stat pe ramuri, domeniului sănătății îi va reveni 9,3% din cheltuieli, clasându-se pe locul cinci după învățământ, protecție socială, servicii în domeniul economiei, ordine publică, apărare și securitate națională.

Totodată, cheltuielile pentru întreținerea personalului la Ministerul Sănătății și instituțiile subordonate acestuia vor depăși 366 de milioane 535 de mii de lei. Pentru știință și inovare urmează să fie alocate aproape 3 milioane de lei.

De asemenea, pentru cercetările științifice în „Sănătate și biomedicină” urmează să fie prevăzute 4 milioane 775 de mii de lei, în timp ce pentru cercetări științifice „Materiale, tehnologii și produse inovative” doar 100 de mii de lei. Pentru pregătirea cadrelor post-doctorat din bugetul statului urmează să se aloce puțin peste 1 milion de lei.

Proiectele externe ar urma să aducă venituri în domeniul ocrotirii sănătății de peste 102 milioane de lei, pentru realizarea politicilor și managementului în domeniul ocrotirii sănătății – peste 12 milioane 354 de mii de lei, pentru monitorizare, evaluare a sistemului de sănătate și management al calității din bugetul de stat vor fi alocate aproape 10 milioane de lei, sănătății publice îi va reveni peste 191 de milioane, iar asistenței medicale specializate și de ambulator – aproape 3 milioane de lei.

Domeniul asistenței medicale  de reabilitare și recuperare ar urma să fie finanțat cu peste 110 milioane 466 de mii de lei în 2017, iar către medicina legală ar urma să fire redirecționate peste 32 de milioane 394 de mii de lei. Pentru management  al medicamentelor și dispozitivelor medicale urmează să fie prevăzute aproape 48 de milioane de lei. În același timp, pentru dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății urmează să fie alocate puțin peste 16 milioane de lei.

  Articole relaționate:

 Moldovenii vor plăti în continuare mai mulți bani pentru polița medicală, decât o face statul 

Cine și cât plătește pentru sănătate în Republica Moldova. Statul este „mai sărac” decât oamenii săi 

Ministrul Sănătății, pus în încurcătură. Responsabilul nu știe câți bani au fost întorși pacienților care s-au tratat cu bani, deși aveau poliță. Cel puțin 7 spitale n-au întors niciun bănuț

Moldovenii cheltuie tot mai mulți bani pentru serviciile medicale neacoperite de poliță, iar instituțiile medicale câștigă tot mai mulți bani din serviciile contra cost