Confidențialitate

1. PAS Integrator S.R.L. (în continuare Administrator) acordă o mare importanță confidențialității datelor utilizatorilor portalului www.i-san.md, implicit a Dosarului Electronic de Sănătate iSaN.

2. Administratorul asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal în condițiile Legii nr. 133 în 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, Termenilor generali și condițiilor de utilizare și Politicii de Securitate. Administratorul respectă dreptul utilizatorilor cu privire la respectarea vieții private în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. 

3. Administratorul prelucrează datele cu caracter personal în condițiile legii, cu bună-credință și în scopuri legitime în vederea încheierii și realizării raporturilor dintre Administrator și utilizator.

4. Măsurile de confidențialitate se aplică utilizării, stocării, afișării, copierii, transmiterii, interpretării, editării și/sau distribuirii de informații în întreg sistemul iSaN.

5. Informația cu caracter personal a utilizatorilor înregistrați este colectată doar din momentul creării contului de utilizator pe portalul www.i-san.md. 

6.  Portalul www.i-san.md administrează două categorii de date cu caracter personal – informațiile cu caracter personal legate de accesarea și utilizarea serviciilor portalului www.i-san.md și informațiile cu caracter personal stocate în Dosarul Electronic de Sănătate iSaN.

7. Administratorul NU PRELUCREAZĂ DATELE CU CARACTER PERSONAL STOCATE în Dosarul Electronic de Sănătate iSaN. Această categorie de date pot fi accesate și prelucrate numai de Dvs. sau cu consimţământul liber, expres şi necondiţionat exprimat de Dvs. și  de către furnizorii serviciilor de sănătate (medici, instituții medicale sau farmaceutice), împuterniciţi de Dvs. în acest sens, pentru o perioadă de timp determinată individual de Dvs. şi numai în volumul expres autorizat de Dvs.

8. Portalul www.i-san.md colectează și prelucrează informațiile cu caracter personal legate de accesarea și utilizarea serviciilor portalului în scopul îndeplinirii obligațiilor legale și responsabilităților față de utilizatori conform normelor naționale și internaționale.

9. Colectarea informațiilor cu caracter personal legate de accesarea și utilizarea serviciilor portalului www.i-san.md are loc în două moduri:
a) informațiile pe care le furnizați când creați contul iSaN (nume și prenume, nume de utilizator, adresa de e-mail, etc.)
b) informațiile pe care le obținem prin utilizarea serviciilor portalului www.i-san.md și a platformei www.e-sanatate.md. Sunt colectate informațiile privitor la adresa IP, serviciile utilizate şi despre modul în care le utilizaţi, cum ar fi cu ocazia vizitării unei pagini, data și timpul accesului/ieșirii, tipul operațiunii realizate, etc. 

10. Informaţiile furnizate vor rămâne confidenţiale şi sunt colectate şi prelucrate pentru scopuri menționate sau pentru orice alte scopuri legitime stipulate de reglementările aplicabile.

11. Informaţiile colectate sunt utilizate pentru a presta, întreţine, proteja şi îmbunătăţi serviciile respective, pentru a dezvolta unele noi şi pentru a proteja produsele platformei www.e-sanatate.md şi pe utilizatori. 

12. Administratorul nu transmite, nu vinde, nu da în chirie, nu acordă licenţă şi nu divulgă informaţiile cu caracter personal persoanelor terţe, exercitând activităţile sale conform prevederilor contractului cu utilizatorii și legislaţiei în vigoare. Cu toate acestea, Administratorul îşi rezervă dreptul de a distribui informaţia cu caracter personal către terţe părţi în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru a proteja drepturile sale. În baza acestei clauze, Administratorul va dezvălui informaţiile cu caracter personal numai în măsura cerută sau autorizată de legea aplicabilă, dacă acest lucru este în legătură cu orice acțiuni în justiție sau posibile acțiuni în justiție sau pentru a ne stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale.

13. Administratorul oferă un acces limitat la informaţiile cu caracter personal ale utilizatorilor angajaţilor, care au nevoie să utilizeze această categorie de date pentru a presta serviciile solicitate, sau pentru a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu. 

14. Administratorul aplică măsuri de securitate fizice, electronice şi procedurale, care sunt în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru protejarea, prevenirea pierderii, utilizării greșite sau alterării informațiilor cu caracter personal. Administratorul revizuiește practicile de colectare, stocare şi procesare de date pentru a se asigura că sunt procesate, colectate şi stocate numai acele date necesare pentru furnizarea sau îmbunătăţirea serviciilor. 

15. Administratorul nu aplică tehnicile pentru experiențe de vizitare personalizată (module cookies, etc.), inclusiv pentru a stabili ce informaţii despre servicii şi asistenţă se potrivesc sistemului utilizatorului şi pentru a menţine nivelul experienţei de navigare. Administratorul nu doreşte şi nu intenţionează să vă încalce confidenţialitatea în timp ce vizitaţi site-ul www.i-san.md.  

16. Măsurile de confidențialitate aplicate de Administrator nu acoperă accesarea altor pagini web ale părților terțe conectate la portalul www.i-san.md

17. Datele cu caracter personal colectate și prelucrate de Administrator prin intermediul portalului www.i-san.md nu sunt transmise transfrontalier și sunt prelucrate doar sub jurisdicția și în teritoriul Republicii Moldova.