Autor: Irina Papuc

Parlamentul a votat în lectură finală proiectul de lege care prevede desecretizarea contractelor semnate între Compania Națională de Asigurări în Medicină și instituțiile medico-sanitare publice și private. Astăzi, modificările la Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală au fost votate unanim.

Modificările la lege au fost propuse încă în luna iulie, iar pe data de 2 noiembrie proiectul a fost votat în prima lectură. Conform modificărilor propuse, în obligațiile CNAM va intra și publicarea mai multor date despre contractele semnate dintre CNAM și instituțiile medicale care prestează servicii în cadrul FAOAM:

  • numărul contractului
  • data când acesta a fost încheiat cu asigurătorul
  • spectrul și tipul serviciilor medicale contractate
  • volumul și modul de virare a mijloacelor pentru serviciile medicale contractate.

La rândul lor instituțiile medicale urmează și ele să publice pe pagina web oficială numărul contractului semnat cu asigurătorul și spectrul serviciilor pentru care au fost contractate.

Noile prevederi urmează să asigure o mai mare transparență în procesul de repartizare, dar și gestionare a banilor din Sănătate.

„Contractele de acordare a asistenței medicale în cadrul FAOAM nu condiții informații atribuite la secretul de stat, secret comercial, sau date cu caracter personal, ale unor investigații științifice sau tehnice și nu cad sub incidența prevederilor informațiilor oficiale cu accesibilitate limitată. Prin urmare, atât informația privind numărul contractului, cât și data când acesta a fost încheiat, inclusiv spectrul și tipul serviciilor medicale prestate, constituie o informație oficială care poate fi pusă la dispoziția opiniei publice. Obligația de a publica aceste informații, precum și volumul mijloacelor financiare, va reveni atât CNAM, cât și prestatorilor de servicii medicale”, se menționează în Nota Informativă a documentului. 

Documentul a obținut avize pozitive atât de la Consiliul Concurenței, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracater Personal, cât și de către CNA, care a constat că documentul corespunde interesului public. 

Amintim că CNAM a venit cu propuneri paralele de modificări, însă nu la nivel legislativ, ci la nivelul contractului-tip, unde se propunea introducerea unor sintagme vagi și neclare. La rândul său, Guvernul avizase negativ acest proiect de lege, deși Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate a expediat o scrisoare publică, semnată de mai multe ONG-uri, prin care a cerut Executivului să-și retragă avizul și să cheme părțile interesate la dezbateri efective. CNAM a refuzat în repetate rânduri să publice aceste contracte, la solicitările oficiale adresate de către Centrul PAS. 

Noile prevederi urmează să intre în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. 

 

 Articole relaționate:

Limite la transparență. Guvernul nu vrea ca instituțiile medicale să fie obligate prin lege să publice date despre contractele încheiate cu CNAM

Majoritatea spitalelor din Moldova gestionează banii publici în secret

Transparență de formă. Directorii de spitale, obligați să discute date financiare și economice o dată în an „cu colectivul”

Grav pe hârtie, în realitate … complicat. Spitalele raportează finanțare critică „fără precedent”, cu riscuri pentru doctori și pacienți

INFOGRAFIC// Miliardele nevăzute. Câți bani publici au primit spitalele din Moldova în ultimii 10 ani „Transparența lipsește și totul pornește de la achiziții”